Atlas de slechtvalk

Atlas de slechtvalk

De slechtvalk is een krachtige jager op open land. In staat om vogels doormiddel van een snelle duik neer te slaan. De soort was bijna verdwenen door het gebruik van pesticiden. Inmiddels beschermd en broedt vooral op gebouwen tot midden in de stad. De valk word gekenmerkt door een zware borst met spitse vleugels. De blauwgrijze bovenzijde, zwarte kop en baardstreep zijn kenmerkend. Zijn buik is echter lichter van kleur. Prooien waar een slechtvalk op jaagt zijn onder andere duiven, eenden, spreeuwen tot soms zelfs ganzen, afhankelijk van het aanbod.