De Valkerij historie

Wat is valkerij?

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht, hobby of beroep.

 

Geschiedenis

De traditionele opvatting van de valkerij staat dat de kunst begon in Mesopotamië. De oudste bewijzen komt uit rond de regeerperiode van Sargon II (722-705 voor Christus). De valkerij in Europa is waarschijnlijk geïntroduceerd rond 400 na Christus, toen onder andere de Hunnen met een invasie uit het Oosten kwamen. Frederick II van Hohenstaufen was een van de eerste Europese edele die interesse toonde het de valkerij. Er word gezegd dat hij zijn kennis heeft opgedaan van de Arabieren, die op dat moment oorlog voerden in dat gebied. Hij kreeg een handleiding over valkerij van Maomyn, die hij liet vertalen naar het latijn. Na enkele wijzigingen van zijn kant resulteerde dat in “De Arte Venandi cum Avibus”. (De Kunst van het jagen met Vogels)

Vanuit de historie is de valkerij altijd al een populaire sport geweest. Tevens was het een status symbool voor de middeleeuwse Europeaanse edelen en feodale Japanners. Eieren en kuikens van roofvogels waren vrij zeldzaam en duur, en omdat het laten opgroeien en trainen van een havik of valk veel tijd, geld en ruimte kost, was de sport min of meer alleen weggelegd voor de mensen van adel. In Japan waren er stricte beperkingen wie, met welke dieren, waar mocht worden gejaagd. Gebaseerd op het samurai-klasse rank. Historie Valkerij

Vogels

Er zijn verschillende categorieën roofvogelsoorten die kunnen worden gebruikt in de valkerij. Deze zijn ingedeeld in de volgende klassen:

  • Longwings (hoge vlucht): valken
  • Broadwings (lage vlucht): arenden, buizerds, Harris Hawk
  • Shortwings: sperwer, havik

De valk – “Hoge vlucht”

De valken, waaronder drie slechtvalken en een geervalk, zijn vogels van de “hoge vlucht”. In de natuur vallen zij hun prooi aan vanaf grote hoogten, waarbij indrukwekkende snelheden van zo’n tweehonderd kilometer per uur bereikt kunnen worden.
Een valk die getraind is door een valkenier heeft geleerd dat zijn voedsel op een loer zit. Nadat de vogel is losgelaten en Reinier zijn loer ronddraait zal de vogel “aanvallen” gaan doen om de prooi te bemachtigen. Wanneer de valk de prooi bijna heeft geslagen trekt Reinier de loer weg en maakt de vogel weer hoogte om opnieuw een aanval te doen. Nu begrijpt u waar het spreekwoord “iemand een loer draaien” vandaan komt!

Na zo’n vijftien tot twintig “aanvallen” afhankelijk van de conditie van de vogel – laat de valkenier de vogel de prooi slaan en mag deze zijn krop vol eten: de welverdiende beloning voor zijn harde werken!

De buizerd – “Lage vlucht”

Een buizerd is een vogel van de “lage vlucht” en heeft een heel andere jachtmethode. Hij vliegt daarom niet op de loer, maar komt zijn beloning halen op de handschoen van de valkenier.

Roofvogeldemonstraties

Tijdens de roofvogeldemonstratie of roofvogelshow zoals veel mensen het noemen, vertelt Reinier met veel enthousiasme over het leven van de roofvogels in de natuur, de geschiedenis van de valkerij en alle ins en outs van de training. Vanzelfsprekend laat hij het publiek meegenieten van de spectaculaire vluchten van zijn vogels. Ook de imposante Oehoe en de vertederende kerkuil weten zich altijd verzekerd van succes bij de toeschouwers.

Jachtmethode

Valkerij is een jachtmethode die al drieduizend jaar beoefend word en dus een lange traditie kent. Ook de hedendaagse valkenier gaat nog altijd met veel respect om met zijn vogels en stelt alles in het werk om het welzijn van zijn dieren te waarborgen.