Youp de ransuil

Youp de ransuil

Youp is een verhaal apart. Hij heeft alleen interesse voor de vrouw des huizes en voor de rest van de wereld is hij bang. De ransuil is een mini oehoe, maar deze jongen is wispelturig.

De ransuil heeft vaak opvallende lange oorpluimen. De oorpluimen zijn vaak omhoog gericht. Hij is vaak aanwezig op open velden met voldoende veldmuizen. De ransuil broedt vaak in oude ekster of kraaien nesten. In de winter zijn de ransuilen vaak in groepen te vinden op plekken waar voldoende voedsel te vinden is. Bij gevaar of verstoring steekt de ransuil vaak zijn oorpluimen omhoog en druk zijn veren tegen zijn lichaam.